Poem #45 (in swedish)

skuggan av ett tidigare liv sträckte ut sig likt en solförmörkelses mörker över hela min samtid
den kom bärandes på järtecken, kors och irrbloss med idéer som aldrig varit nya eller ens någonsin varit

de talade ett klarspråk som enbart kan talas av barn och fyllon
de som kan se bortom vår förvridna och självrättfärdigade världsbild där vi likt en blodsdiamant sitter i toppen på darwins törnekrona
dessa ovetande profeter vars profetior ligger så nära sanningen så att de flesta helt avfärdar det som dravel, naiva utspel eller delerium

men jag själv visste att det som sas var sant:
Tankar är Inget, Handling är Allt!