Poem #42 (in swedish)

i siarens kula kan skådas den framtid som vi innerligt drömmer om att ha i vår ägo
men bara den som vi innerligt och verkligen vill ha
karavaner, pilgrimståg och folkmassor flockas kring berget där den motvillige profeten spår i tänder och naglar utan att lägga ens en ensam värdering i sina fynd

de få som lyckas ta sig till toppen kommer aldrig att vara som de en gång var när de påbörjade den långa och mödosamma resan mot toppen av det heliga berget
för svaren som de får är inte alltid de svaren som de vill ha, utan svaren som de behöver få

för gränsen mellan behov och dröm är den som för evigt har kallats för viljan och viljan är alltid starkare än behovet